Δ.Α.Α.Ν/Α.Α.

Δ.Α.Α.Ν/Α.Α.

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Έγγραφο της Ένωσης νοτιοανατολικής προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το επίδομα της Ε.Κ.Α.Μ. και συνοδών σκύλων περιπολίας


Γλυφάδα 11/01/2018     

                          
                                          ΠΡΟΣ  1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ

ΘΕΜΑ: «Διακοπή μηνιαίου επιδόματος ειδικών συνθηκών της 2/9276/0022/18.6.2002 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ829Β) που χορηγείτο έως τώρα στα στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ. και συνοδών σκύλων περιπολίας».  
                                                    

  Αξιότιμε κύριε  Υπουργέ,

Απευθυνόμαστε σε εσάς τόσο ως Πολιτικό Προϊστάμενο μας  όσο και ως απόστρατο Αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων γνωρίζοντας την ευαισθησία σας το ρεαλισμό και την Ανθρώπινη διάσταση της πολιτικής σας προσέγγισης προκειμένου να λυθεί το παρακάτω ζήτημα που σας παραθέτουμε:

Το 2015 με την δημιουργία της  Δ.Ε.Α.Δ. (Μαρκόπουλο) η Ε.Κ.Α.Μ. (ειδική κατασταλτική αντιτρομοκρατική μονάδα) μετακινήθηκε από την Δ.Α.Ε.Α. (Καισαριανή) στην Δ.Ε.Α.Δ. με έδρα το Μαρκόπουλο  χωρίς όμως να ρυθμιστεί με νομοθετική διάταξη η συνέχιση του δεύτερου επιδόματος (επίδομα Μ.Α.Τ) προς τα στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ. και των συνοδών σκύλων περιπολίας

Η Ε.Κ.Α.Μ. υπαγόταν στην Δ.Α.Ε.Α.  και ανέκαθεν  ελάμβανε ως  αποζημίωση λόγω της ιδιαίτερης  φύσης της (καθήκοντα  – υψηλή επικινδυνότητα ) δύο επιδόματα.

1. Το ένα επίδομα ορίζεται  ως επίδομα Ε.Κ.Α.Μ. και ανέρχεται στο ποσό των 142,00 ευρώ το οποίο όμως δεν έχει αναπροσαρμοστεί την τελευταία 25ετία εξαιτίας και της χορήγησης του δεύτερου επιδόματος της Δ.Α.Ε.Α , (επίδομα Μ.Α.Τ).

2. Το δεύτερο επίδομα ορίζεται ως μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών (επίδομα Μ.Α.Τ.) που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.2 της υπ. αριθμ. 2/9276/0022/18.6.2002 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ829Β) το οποίο αναπροσαρμόστηκε με την παρ.4 άρθρου 1 του νόμου 3554/2007 (ΦΕΚ 80Α΄) και χορηγείται στο προσωπικό των υπηρεσιών αστυνομικών επιχειρήσεων (αναπροσαρμόστηκε από 1/1/2009 στο ποσό των 150.00 ευρώ). Το εν λόγω ποσό ελάμβανε και η Ε.Κ.Α.Μ. όταν υπαγόταν στην Δ.Α.Ε.Α. Με την ψήφιση του νόμου 4472/2017 (νόμος  ειδικών μισθολογίων) δόθηκε εξουσιοδοτική διάταξη  για ρύθμιση των επιδομάτων κινδύνου με Κ.Υ.Α. του  Υπουργού οικονομικών και του υπουργού προστασίας του πολίτη με την οποία ρυθμίστηκε η χορήγηση του πρώτου επιδόματος, (επίδομα Ε.Κ.Α.Μ.) όμως δεν ρυθμίστηκε η απρόσκοπτη χορήγηση του δεύτερου επιδόματος (επίδομα Μ.Α.Τ.).

3. Ποσό ύψους 90 €  περίπου ως αποζημίωση που ελάμβαναν για τα εκτός έδρας που  τώρα λόγω της υπαγωγής στη Δ.Ε.Α.Δ. μειώθηκε στο ποσό των 30 €.

Η δυσαρμονία αυτή θα  μπορούσε να αποφευχθεί με ένταξη του ποσού των 150,00 ευρώ ως αύξηση στο επίδομα Ε.Κ.Α.Μ..   Αύξηση βέβαια που ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ αφού τα συγκεκριμένα ποσά χορηγούνταν στα στελέχη της Ε.Κ.Α.Μ. ως επίδομα Μ.Α.Τ. και εκτός έδρας.

Η  Ε.Κ.Α.Μ. ανήκει στην αιχμή του δόρατος της  ΕΛ.ΑΣ και θα έπρεπε για να μη πληγεί το φρόνιμα και το ηθικό να αποκατασταθεί η αδικία όπως ίσχυε και πριν, με αναπροσαρμογή του επιδόματος Ε.Κ.Α.Μ αυξημένο κατά  150,00+60=210 € ευρώ.

Για τους δε συνοδούς σκύλων περιπολίας η πρόταση είναι σαφής να συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα αυτό καθώς και τα εκτός έδρας που ελάμβαναν πριν την υπαγωγή τους στην καινούργια υπηρεσία.

Κύριε Υπουργέ παρακαλούμε να εξετάσετε  εκ νέου το ζήτημα και να μην επιτρέψετε για κανένα λόγο να καμφθεί το φρόνημα των στελεχών των παραπάνω υπηρεσιών ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αλλά και ως  Αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων.


-O-                                                                               -O-
Πρόεδρος                                                                Γεν. Γραμματέας
ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                                                         ΚΑΚΑΒΑΣ Μαρίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου