Δ.Α.Α.Ν/Α.Α.

Δ.Α.Α.Ν/Α.Α.

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση της Ένωσης Νοτιοανατολικής σχετικά με επίσκεψη στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής


 ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
 ΑΤΤΙΚΗΣ
Βορείου Ηπείρου 50,
 Γλυφάδα Αττικής
ΤΗΛ. 210-9620840 
 FAX 210-9692996
Twitter:@EAYNAA

Γλυφάδα 07/04/2017  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH


Σε γενόμενη επίσκεψή μας την 21/02/2017 στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο κ.  Αλκιβιάδη Ασημακόπουλο τέθηκαν τα προβλήματα της έλλειψης δυνάμεως με την επιφόρτιση της αυξανόμενης διάθεσης αστυνομικών για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός της διεύθυνσης. Αποσπάστηκε η υπόσχεση του κυρίου γενικού ότι θα εξετάσει τα ζητήματά μας.

Μέχρι σήμερα ουδεμία θεραπεία επί των αιτημάτων επετεύχθη αλλά απεναντίας αυξάνονται και συσσωρεύονται οι ημερήσιες αναπαύσεις του προσωπικού.

Κατανοούμε το δυσχερές έργο της Γ.Α.Δ.Α. πλην όμως παραβιάζονται οι συνθήκες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να έχει εξαντληθεί η φιλοτιμία και να καταστρατηγείται η σωστή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών εις βάρος της προληπτικής, κατασταλτικής αστυνόμευσης και εν γένει η παροχή ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Αντιμέτωποι σε αυτή την κατάσταση κρούουμε των κώδωνα του κινδύνου όπως:

 Οι έχοντες την αποκλειστική αρμοδιότητα όπως επανεξετάσουν τα νέα δεδομένα και την ανάλογη αξιολόγηση των προτεραιοτήτων προκειμένου αφενός μεν να μην κατασπαταλάται ανθρώπινο δυναμικό σε θέματα ήσσονος σημασίας και αφετέρου δε να δοθεί η δέουσα επισκόπηση (επανασχεδιασθεί) σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα.

Επανειλημμένες διαταγές υπενθυμίζουν την χορήγηση ημερησίων αναπαύσεων, εβδομαδιαία υπηρεσία, πλην όμως οι νεότερες διατάσσουν λήψη μέτρων με συνέπεια την ακύρωση, της υπόμνησης χορήγησης ημερήσιων αναπαύσεων και εβδομαδιαίας υπηρεσίας.

Η Ένωσή μας κατόπιν αυτών, προκειμένου να διασφαλίσει την πιστή τήρηση του ωραρίου εργασίας του αστυνομικού προσωπικού της, θα αξιώσει μέσο του νομικού συμβούλου μας, ενώπιο των αρμόδιων δικαστικών αρχών για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

  
Για το Δ.Σ.
-O-                                                                               -O-
Πρόεδρος                                                                Γεν. Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώργιος                                                     ΚΑΚΑΒΑΣ Μαρίνος

6978079503                                                                           6977665820


Πηγή: www.eaynaa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου