Δ.Α.Α.Ν/Α.Α.

Δ.Α.Α.Ν/Α.Α.

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Έγγραφο της Ένωσης Ν/Α Προς τον Αρχηγό για τη στολή του Προσωπικού.‏


 ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Βορείου Ηπείρου 50, Γλυφάδα Αττικής 
ΤΗΛ. 210-9620840  FAX 210-9692996 
                    Twitter:@EAYNAA

Γλυφάδα 25/02/2016      

Κύριε Αρχηγέ,

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στάλθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας την 22/09/2015 η υπ’ αριθ. 1647/15/1702689 διαταγή που αφορά την αλλαγή της καλοκαιρινής περιβολής σε χειμερινή, η οποία υλοποιήθηκε από την 06.00 ώρα της Δευτέρας 19/10/2015. Με την διαταγή αυτή ξεκίνησαν για πολλοστή φορά τα «προβλήματα» για όσους Αστυνομικούς υπηρετούν στους Αερολιμένες της χώρας μας. Οι Αστυνομικοί που υπηρετούν στις ανωτέρω υπηρεσίες και εκτελούν πεζή περιπόλια εσωτερικά του Αερολιμένα, φορούν την υπ’ αριθ. 8β στολή υπηρεσίας, για την οποία σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της υπ’ αριθ. 7012/6/103 από 5-7-2009 απόφασης για την «Στολή Αστυνομικού Προσωπικού», ισχύουν τα εξής:

Α) Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως ακολούθως:
 • Πηλίκιο χρώματος βαθυκύανου
 • Χιτώνιο βραχύ (μπάλτ-ντρες) χρώματος βαθυκύανου
 • Περισκελίδα χρώματος βαθυκύανου
 • Υποδύτης κλασικός, χρώματος ανοιχτού κυανού
 • Λαιμοδέτης κάθετος χρώματος μαύρου
 • Υποδήματα (σκαρπίνια) χρώματος μαύρου
 • Ποδεία χρώματος μαύρου
 • Ζωστήρας δερμάτινος απλός
 • Χειρόκτια δερμάτινα χρώματος μαύρου (προαιρετικά ή κατόπιν διαταγής υποχρεωτικά)
 • Ταινίες (διεμβόλες) παρασήμων – μεταλλίων
 • Διακριτικά απόφοιτων σχολών
 • Επενδύτης ισχυρού ψύχους (προαιρετικά ή κατόπιν διαταγής υποχρεωτικά)
 • Πουλόβερ απλό τύπου V μετά ή άνευ χειρίδων χρώματος βαθυκύανου εσωτερικά του χιτωνίου (προαιρετικά)


Β) Κατ’ εξαίρεση:
(1)  Με την χειμερινή στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρεται, προαιρετικά, αντί του βραχέως χιτωνίου (μπάλτ-ντρες), επενδυτής τύπου μπουφάν, χρώματος βαθυκύανου.
(2) Με τη χειμερινή στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρεται, επίσης προαιρετικά, από το προσωπικό όλων των υπηρεσιών που εκτελεί εσωτερική υπηρεσία γραφείου αντί του βραχέως χιτωνίου (μπάλτ-ντρες), υποδύτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27 ή πουλόβερ όπως ορίζεται στο άρθρο 28
(3) Με τη στολή του προηγούμενου εδαφίου φέρεται από τους αξιωματικούς των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης, αντί του πηλικίου, μπερές χρώματος μαύρου.

   Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ισχύουν για τη συγκεκριμένη στολή σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία εντός των Αερολιμένων, το αποτέλεσμα είναι να δυσχεραίνετε το έργο των Αστυνομικών. Κατ’ επέκταση να γίνονται λιγότερο ευκίνητοι και ταχείς και ταυτόχρονα η αμφίεση τους είναι ασυμβίβαστη με τις ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου εργασίας όπως αποδεικνύουν και οι μελέτες για την σωστή εργονομικά αμφίεση. Διότι μια άνετη και πρακτική στολή υποβοηθά την αποτελεσματικότητα του έργου του κάθε εργαζόμενου και ταυτόχρονα δίνει σωστή αισθητική εικόνα.

   Με γνώμονα την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και βασιζόμενοι στο ότι ο κανονισμός της στολής του Αστυνομικού προσωπικού έγινε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν κατά την χειμερινή περίοδο στον Ελλαδικό χώρο και στο ότι η στολή αυτή θα φέρεται από Αστυνομικούς που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία και όχι εσωτερική υπηρεσία όπως εκτελούν οι Αστυνομικοί εντός των Αερολιμένων της χώρας μας (σε περιβάλλον με 25 βαθμούς °C), συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής:
Στο άρθρο 7 της ανωτέρω απόφασης να προστεθεί στολή υπ’ αριθμ 8ζ χειμερινή, για την οποία θα ισχύουν τα εξής:
 • Πηλίκιο χρώματος βαθυκύανου
 • Υποδύτη χρώματος ανοιχτού κυανού, με μακριές χειρίδες, σταθερές επωμίδες και θυλάκια όπως του θερινού υποδύτη. Με τον υποδύτη φέρονται το διακριτικό του σώματος, διακριτικά βαθμού και διακριτικό δηλωτικό ταυτότητας (αριθμό μητρώου) οι αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες διεμβολές παρασήμων-μεταλλίων και διακριτικά απόφοιτων σχολών. Τα διακριτικά βαθμού των αξιωματικών και ανθυπαστυνόμων είναι όπως του θερινού υποδύτη.
 • Περισκελίδα χρώματος βαθυκύανου
 • Λαιμοδέτης κάθετος χρώματος μαύρου
 • Υποδήματα (σκαρπίνια) χρώματος μαύρου
 • Ζωστήρας δερμάτινος απλός

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παρακαλούμε όπως η πρόταση μας ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν και εξεταστεί με σκοπό την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας των Αστυνομικών που υπηρετούν σε εσωτερικές υπηρεσίες. 


Για το Δ.Σ.
-Ο-                                                       -Ο-

Πρόεδρος                               Γεν. Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ Γεώγριος     ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ Σπυρίδων

  6978079503                                  6977506464

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου